Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

Tímto udělujete souhlas společnosti VEMZU Czech Republic, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1757/41, 110 00 – Praha 1 Nové Město, identifikační číslo: 01772040, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 266408 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření zákaznického profilu.

Jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, telefonní číslo, název firmy, IČ a DIČ budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.

Informace o profilu na sociální síti Facebook bude zpracována v případě propojení uživatelských profilů za účelem doplnění registračních údajů.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: