Ochrana osobních údajů


1. Úvod

1.1. V tomto ustanovení jsou popsané zásady, jak společnost VEMZU Czech Republic, s.r.o., IČO: 01772040, se sídlem Na Poříčí 1757/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 266408 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „VEMZU“), nakládá s osobními údaji a upravuje pravidla zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.vemzu.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků VEMZU, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Při práci s osobními údaji zákazníků a uživatelů působí VEMZU jako správce. VEMZU určuje za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Typy zpracovávaných údajů

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky – VEMZU zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Hlavně pracuje s osobními údaji, které jí sami poskytnete při registraci na VEMZU nebo při vytvoření Vaší objednávky. K těmto údajům patří e-mailová adresa a v případě zákazníků dále i jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt a platební údaje. Následně můžete dobrovolně doplnit další údaje jako například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.2. Údaje získané prostřednictvím cookies – Pro lepší efektivitu reklamních kampaní a vylepšení produktové nabídky vyhodnocuje VEMZU informace o zboží, které její zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich užitím, tak VEMZU má přístup k údajům o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách www.vemzu.cz.

2.3. Údaje z Facebooku – Při registraci přes Facebook, dáváte VEMZU přístup k Vašemu veřejnému profilu. Tím tedy poskytujete pouze veřejně přístupné údaje z vašeho facebookového profilu, jako Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věkovou kategorii a údaj o pohlaví. Dále poskytujete údaje o datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a o e-mailové adrese. Poskytnuté veřejné informace se řídí dle Vašeho nastavení.

2.4. VEMZU nesbírá jakékoli sensitivní osobní údaje obsahující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuální orientaci apod.

3. Účely zpracování osobních údajů

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky a splnění smlouvy mezi VEMZU a zákazníkem, potřebujeme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje následující aktivity: zalistování objednávky, zpracování objednávky, zaplacení objednávky a doručení objednávky. V případě neposkytnutí výše zmíněných údajů VEMZU nemůže zpracovat Vaši objednávku.

3.2. Pro prezentaci nabídky našich produktů zasílá VEMZU zákazníkům obchodní sdělení. K zasílání obchodních sdělení využívá VEMZU primárně emailovou adresu.  O významných slevových akcích na produkty informujeme ojediněle formou SMS. V těchto případech zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které zákazníci na VEMZU již zakoupili. Důvodem zpracování je realizace oprávněných zájmů VEMZU v podobě omezeného přímého marketingu. VEMZU tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas. Na druhou stranu Vám VEMZU umožňuje kdykoli se z odběru obchodních sdělení odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na VEMZU zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas VEMZU získává vytvořením registrace na VEMZU. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. V případě odvolání souhlasu, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů VEMZU.

3.3. Pro prezentaci nabídky našich produktů uživatelům zasílá VEMZU obchodních sdělení.  K zasílání obchodních sdělení užívá VEMZU primárně emailovou adresu. Obchodní sdělení Vám zasíláme jen tehdy, pokud od Vás máme souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu. Souhlas je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení je možné plně využívat naše webové stránky. Souhlas VEMZU udělujete v průběhu registrace na VEMZU. Registraci na VEMZU mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagaci značky zpracovává VEMZU při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je tedy možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Souhlas je opět zcela dobrovolný. Uvedenými daty získává VEMZU statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné zefektivnit reklamu nebo uzpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo také co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. Více informací o cookies naleznete zde.

3.5. V případech kdy kontaktujete zákaznickou podporu v nepracovní době, nám můžete sdělit email a nebo telefonní číslo. V případě, že nám tyto údaje sdělíte, tak souhlasíte s tím, že budou jen ke zmíněnému účelu a nebudou využívány pro jiné účely.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1. Uživatelé i zákazníci VEMZU mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na daný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo vznesením námitky proti zpracování osobních údajů u VEMZU na e-mailové adrese info@vemzu.cz.

4.2. Cookies – v případě, že chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, je třeba změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. Pokud zakážete VEMZU ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány VEMZU a zaměstnanci VEMZU. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po ukončení pracovního poměru.

5.2. VEMZU dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro VEMZU pro účely a způsobem, které VEMZU stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které VEMZU využívá, patří:

 • přepravní společnosti – Zásilkovna s.r.o.; Česká pošta, s.p.; Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o.; PPL CZ s.r.o.; Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H; RSC Logistics, logistické družstvo; Toptrans s.r.o.
 • Praguebest s.r.o. (zajištění IT řešení)
 • Google, LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • Criteo SA (nástroje pro on-line marketing)
 • Favi online s.r.o. (zajištění průzkumu zákaznické spokojenosti)
 • RTB House s.r.o. (nástroje pro on-line marketing)
 • Twisto payments a.s. (platby)
 • VIVnetworks.com s.r.o. (zajištění affiliate programu)
 • Mailchimp - c/o The Rocket Science Group, LLC (zajištění e-mailingu)
 • Intercom, Inc. (zajištění zákaznické podpory)
 • UPC Česká republika, s.r.o. (zajištění zákaznické podpory)
 • EIBD, s.r.o. (účetnické služby)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. K splnění smlouvy VEMZU drží osobní údaje po celou dobu, co se objednávka vyřizuje. Do této doby se počítá i doba zaplacení a doručení zboží. Dále má VEMZU zákonnou povinnost k ukládaní účetních dokladů a v nich obsažených osobních údajů.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu trvání souhlasu s jejich zasíláním. Zákazníkům jsou obchodní sdělení zasílána po dobu, než se odhlásí z jejich odběru, nebo také do doby než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle zasílá VEMZU obchodní sdělení po dobu 10 let.

6.3. S údaji získanými pro marketingové účely prostřednictvím cookies pracuje VEMZU po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies máte povoleno ve svém prohlížeči, nebo také do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí VEMZU pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vycházejících z právních předpisů, které se na VEMZU vážou.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. Dle nařízení ochrany osobních údajů (GDPR) se můžete obrátit na VEMZU a dožadovat se:

 • Informací o osobních údajích, které VEMZU užívá, ohledně účelu a povaze nakládání osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo VEMZU. Obecné informace o tom, jak je s osobními údaji nakládáno je obsaženo v tomto ustanovení.
 • Přístup k údajům, které jste sdíleli s VEMZU vytvořením registrace nebo objednávky. V případě uplatnění daného práva Vám VEMZU sdělí, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám budou na vyžádání zpřístupněny v zákonné lhůtě.
 • Opravy osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pokud o Vás máme chybné osobní údaje, tak nám to prosím sdělte a VEMZU to opraví.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že VEMZU nakládá s osobními údaji v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Odstranění osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již VEMZU nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek VEMZU Vaše údaje zlikviduje.

7.2. Dále mohou zákazníci VEMZU odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení, nebo vyhodnocováním nákupních preferencí. V případě, že odvoláte souhlas, tak VEMZU ukončí zpracování osobních údajů pro dané účely.

7.3. Krom výše uvedených práv máte dále možnost obrátit se v případě porušení povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Pro VEMZU je bezpečnost vašich osobních údajů absolutní prioritou. Zpracovávání osobních údajů je plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při nakládání s osobními údaji klademe velký důraz na technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

8.2. Všechny osobní údaje v elektronické formě se ukládají do systémů, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. VEMZU pravidelně testuje a vylepšuje zabezpečení osobních údajů.

9. Kontakt

9.1. V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se prosím obraťte na VEMZU. Můžete nás kontaktovat buď e-mailem na adrese info@vemzu.cz, nebo na telefonním čísle 848 488 488.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.